Er det mulig å få minst en forelder inn på teppet?