Her stifter jeg bekjentskap med godsaker. Cabu Wabu, det skal bli saker!